NĂM 2025, HUYỆN ĐỊNH QUÁN SẼ CÓ ĐÔ THỊ LOẠI IV

Construction HTML Template

 (ĐN) - Ngày 18-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã làm việc với các sở ngành, đơn vị tư vấn và huyện Định Quán về quy hoạch xây huyện Định Quán đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

 

Bản đồ quy hoạch xây dựng huyện Định Quán

Huyện Định Quán có diện tích tự nhiên hơn 97,1 ngàn hécta, trong đó đất nông nghiệp gần 74,8 ngàn hécta, đất phi nông nghiệp hơn 22,3 ngàn hécta. Dân số hơn 212 ngàn người và có khoảng 135 ngàn người đang trong độ tuổi lao động.         

Theo quy hoạch đến năm 2025, thị trấn Định Quán sẽ đạt đô thị loại IV và La Ngà sẽ đạt đô thị loại V. Quy hoạch xây dựng huyện Định Quán dựa trên quy hoạch chung của tỉnh, vùng, nhằm định hướng phát triển kinh tế - xã hội; tìm ra thế mạnh của từng khu vực đề có đầu tư phát triển phù hợp.

Họp về quy hoạch huyện Định Quán
 
Tại cuộc họp, phần lớn các ý kiến thống nhất với nội dung quy hoạch, nhưng yêu cầu đơn vị tư vấn phân rõ những vùng hạn chế phát triển chăn nuôi, trồng trọt để bảo vệ môi trường; quy hoạch hiện trạng của rừng...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh lưu ý các sở ngành phải rà soát, góp ý đầy đủ các nội dung quy hoạch liên quan đến ngành mình để chỉnh sửa cho phù hợp, nhằm đến đầu tháng 12-2018 phải hoàn thiện, trình tỉnh phê duyệt quy hoạch.

Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn